Perinteisten SPR:n ensiapukoulusten lisäksi järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia, jotka huomioivat työpaikan tai harrastuksen erityisolosuhteet

Miksi ensiapukoulutusta?

Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä, ensiapuvalmiuteen sisältyy myös asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet ja koulutetut henkilöt sekä tarvittavat tiedot ja taidot mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä.

Järjestämme ensiapukurssin tai ensiapukoulutuksia työpaikallanne. Tällä tavoin järjestetyissä koulutuksissa voidaan huomioida työpaikan erityisolosuhteet sekä yksilölliset tarpeet koulutukselle paremmin. Työpaikallanne järjestetty koulutus myös parantaa henkilökunnan toimintaa sekä reagointikykyä oikeassa tilanteessa.

Ensiapukoulutukset

Kaikki SPR:n ensiapukurssit ja niistä saadut SPR:n todistukset ovat voimassa kolme (3) vuotta. Suositus on, että kolmen vuoden välein henkilö kertaa ensiaputaitojaan ensiapukurssilla.

Ensiapukurssien kouluttajamme ovat Suomen Punaisen Ristin hyväksymiä ensiavun- ja terveystiedon kouluttajia (ETK), joka noudattaa koulutuksissa SPR:n suosituksia.

Hätäensiapukurssi 4h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet ( sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 5h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Nivelvammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 6h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Keskeisimmät sairauskohtaukset
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 7h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Nivelvammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 8h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Ensiapukurssi EA1 (16h)

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaan.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukurssi EA2 (16h)

Kurssille voi osallistua, kun EA1-kurssin todistus on voimassa!

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin antaa ensiapua myös haasteellisimmissa ja vaativimmissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaisia erityisaiheita:

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • PPE-D- peruskurssi 4 h

Turvallisuus- ja varautumiskoulutukset

Urheiluseuroille suunnatut ensiapukoulutukset

Kouluttajana toimii terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on kokemusta ensihoidosta ja akuuttityöstä. Koulutuksen sisältö tarkastetaan aina ennen koulutusta lääkärillä.

Koulutus räätälöidään lajille tyypillisten loukkaantumisten ja vammojen mukaan.

Vammoista suurin osa kohdistuu pehmytkudoksiin eli lihaksiin, jänteisiin ja nivelsiteisiin. Kuitenkin kontaktitilanteissa murtumat, sekä päänvammat ovat mahdollisia. Perus ensiavun lisäksi keskitytään tilanteisiin, joissa riskit ovat suurimmat. Tavoitteena on antaa ymmärrystä erilaisista vammatyypeistä sekä niiden synnystä. Tarkoituksena on teoriakoulutuksen lisäksi antaa harjoitteiden kautta osaamista lisävammautumisen estämisiin sekä lievien vammojen hoitoon.
2-3 tunnin koulutuksesta olisi teorian osuus 30-40% ja loput harjoitteita. Harjoitteina ovat muun muassa päähän vammautuneen pelaajan lisävammautumisen estäminen, tajunnan tason arviointi ja oikeat ensiaputoimet. Harjoitteiden kautta saadaan varmuutta tilanteisiin, jotka tulevat yllättäen eteen.

 

 

Esimerkki koulutuksesta lajina jalkapallo

Teoriaosuudessa käydään läpi lajille tyypilliset loukkaantumiset ja vammat.
Harjoitteiden avulla käydään läpi muun muassa:

 • Vammapotilaan oikea tukeminen
 • Vammapotilaan tilan arviointi
 • Päänvammat
 • Selän alueen vammat
 • Alaraajojen vammat
 • Haavat
 • Murtumat
 • Pehmytkudosvammat
 • Lisäksi annetaan tietoa rasitusvammoista. Tämän avulla voidaan tarkkailla paremmin pelaajan suoritustasoa ja ymmärtää rasitusvammojen merkitys pelaajan kunnossa.

 

 

Esimerkki koulutuksesta lajina jääkiekko:

Pitäydymme vammoissa, jotka ovat mahdollisia jääkiekossa.

Vammoja joita koulutuksessa käydään läpi:

 • Kasvojen alueen vammat (leuka, nenä, posket, kurkku)
 • Erillisenä hammasvammat
 • Olkapääluksaatio
 • Rintakehävammat
 • Päävammat (retkahdusvammat ja niskavammat)
 • Massiiviverenvuodot
 • Sormivammat
 • Alaraajojen vammat

 

Harjoitteiden avulla käydään läpi muun muassa:

 • Vammapotilaan oikea tukeminen
 • Vammapotilaan tilan arviointi
 • Paineside (paineside myös kaulalle)
 • Kiristysside
 • Mitellan tekeminen (kolmiliina)
 • Jääkiekkovarusteiden läpikäynti –> Mitä otetaan pois. Esimerkiksi kypärän oikeanlainen pois ottaminen päävamma potilaalta
  Pelaajan siirtäminen jäältä tai tukeminen jäällä
 • Miettiä valmiiksi toimintamallit, kuka ottaa yhteyttä pelaajan läheisiin
Varautumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien ymmärrystä yhteiskunnan ja työyhteisön varautumisen perusteista sekä antaa valmiuksia oman työpisteen valmiussuunnitteluun.

Koulutus soveltuu kaikille työntekijöille ja sitä voidaan tarvittaessa räätälöidä osallistujien osaamistason mukaan. Varautuminen yrityksessä ja työyhteisössä lähtee riskienarvioinnista. Mahdolliset riskit pyritään tunnistaan ja tekemään tarvittavat toimenpiteen niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi.

Valmiussuunnitelmin pyritään varautumaan tunnistettuihin riskeihin. Varautumiskoulutuksissa lähestymme varautumista yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) sekä siinä kuvattujen elintärkeiden toimintojen ja uhkamallien avulla.

Järjestelmäturvallisuus ja inhimillinen tekijä (Asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutus)

Järjestelmät ja prosessit koostuvat edelleen pitkälti ihmisistä. Prosessiturvallisuudessa otetaan huomioon niin järjestelmän turvallisuus, kuin myös inhimilliset tekijät, jotka vaikuttavat toimintaan. Mahdollisissa turvallisuuspoikkeamissa virheen mahdollisuus lähtee kummastakin.

Kokonaisuuden ymmärtäminen ja erityisesti inhimillisten tekijöiden ottaminen osaksi järjestelmäturvallisuutta kehittää prosesseja. Koulutus katsoo turvallisuutta laajana käsitteenä ja auttaa organisaatiota kehittämään prosessien turvallisuutta.

Uhkatilannekoulutus (kysy simulaatiokoulutus mahdollisuutta)

Asiakaskohtaamiset voivat olla nykypäivänä haasteellisia. Erilaiset uhkatilanteet ja myös väkivalta on lisääntynyt.

Työntekijällä on mahdollisuus kohdata työssään ihmisiä, joiden käytös tai toiminta voi muodostaa uhan työpaikan hyvinvoinnille tai työntekijöille. Suurin osa näistä tilanteista on ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella toiminnalla, sekä työyhteisön oikeanlaisella varautumisessa.

Turvallisuus on työyhteisön yhteinen asia. Koulutettu ja oikeilla asenteilla varustettu työntekijä on kykenevä selviytymään uhkatilanteista tehokkaasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijöille valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan onnettomuustilanteissa.

Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän ( 8h) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön sekä valinnaisen käytännön harjoituksen.

Osallistujille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Toiminnalliset turvallisuuskoulutukset

Koulutuksissa käydään läpi työpaikan turvallisuusasioita konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä tavalla yhdessä keskustelemalla ja havainnoimalla työympäristöään osallistujat hahmottavat omakohtaisesti erilaisia toimintatapoja.

Toiminnallisten turvallisuuskoulutuksen sisällöksi valitaan työpaikkakohtaisesti ajankohtainen asia. Käytettävissä olevan ajan sallimissa rajoissa valitaan kullekin koulutustapahtumalle keskeiset teemat:

 • poistumisturvallisuus
 • poistumisharjoitus
 • turvallisuuskävely
 • valmiussuunnittelu, varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  riskikartoitukset
 • toimitilaturvallisuus
 • työturvallisuus ja työsuojelu
 • rikosturvallisuus
 • työympäristön tietoturvallisuus

Yrityksemme ei järjestä itsepuolustuskoulutusta uhkatilannekoulutusten yhteydessä. Kouluttamamme uhkatilanne koulutus perustuu lakiin ja sen rajoissa toimimiseen. Kauttamme on mahdollista löytää kontaktit yrityksiin, jotka järjestävät itsepuolustuskoulutusta asianmukaisella tavalla.

Lähtökohtamme on, että koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Uskomme vakaasti, että samaa koulutuspakettia ei voida pitää toistuvasti, vaan koulutuksessa tulee ottaa aina huomioon asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja lähtökohdat. Meille asiakas on tärkeä ja luomme aina luottamuksellisen suhteen asiakkaisiimme.

Yhteistyöverkostojemme kauttamme tarjoamat koulutukset

Koulutuksissa käydään läpi työpaikan turvallisuusasioita konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä tavalla yhdessä keskustelemalla ja havainnoimalla työympäristöään osallistujat hahmottavat omakohtaisesti erilaisia toimintatapoja.

Toiminnallisten turvallisuuskoulutuksen sisällöksi valitaan työpaikkakohtaisesti ajankohtainen asia. Käytettävissä olevan ajan sallimissa rajoissa valitaan kullekin koulutustapahtumalle keskeiset teemat:

 • EKG koulutus
 • Defusing toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen koulutus
 • Yksin työskentelyn riskien havainnointi koulutus
 • Ensihoidon taktiset koulutukset

Kysy meiltä muitakin koulutuspakettejamme. Kauttamme on saatavissa myös terveydenhuollon kliinisiä koulutuksia.