Vartuko Oy

Turvallisuuden puuttuvat palaset

Turvallisuuskoulutuksia työpaikan riskien hallintaan ja ensiapukoulutuksia Pohjanmaalla sekä koko Suomessa

Yrityksemme nimi Vartuko tulee sanoista varautuminen, turvallisuus ja koulutus. Vartuko on perustettu ajatukselle, että turvallisuus kuuluu kaikille ja se on yhteinen asiamme.

Varautuminen lähtee riskientunnistamisesta, jolloin tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla kehitetään ja ylläpidetään turvallisuuskulttuuria. Koulutuksen avulla vahvistetaan osaamista ja luodaan puitteet turvalliselle työskentelylle.
Tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita riskienhallintaan, varautumiseen, turvallisuusauditointeihin sekä ensiapukoulutuksiin.

Autamme teitä ottamaan yrityksenne turvallisuuden kokonaisvaltaisesti haltuunne ja kehittämään työpaikkanne turvallisuuskulttuuria

Vahvuuksiamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laaja tuntemus sekä hyvät ja laaja-alaiset verkostot eri viranomaisiin. Pyrimme siihen, että meillä on jatkuvasti käytössämme uusin tieto ja taito, koska tällöin pystymme parhaiten palvelemaan asiakkaitamme.
Toimimme pääsääntöisesti Pohjanmaan maakuntien alueella, mutta laajojen yhteistyöverkostojen tukemana voimme tuottaa palveluita koko Suomessa.