Yhteystiedot

pasipaasila.jpg

Pasi Paasila

050 552 2722

pasi.paasila@vartuko.fi
 • Sairaanhoitaja
 • Erikoistumisopinnot (AMK):
  • Sosiaali- ja terveysalan lähijohtamisen erikoistumisopinnot (60op)
  • Turvallisuus (30op)
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
 • Palopäällystöliiton hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikouluttaja
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi 2014
 • SHQS-laatuohjelman (Social and Health Service) sisäinen auditoijakoulutus
 • Työkokemusta 15 vuoden ajalta lähiesimies- ja hallinnollisissa tehtävissä terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä.
 • Vastannut sosiaali- ja terveystoimen (Kokkola) varautumisesta ja valmiussuunnittelusta, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä lääkehoidon kehittämisestä.
markushietalahti.jpg

Markus Hietalahti

050 552 2723

markus.hietalahti@vartuko.fi
 • Sairaanhoitaja AMK, suuntautuminen ensi ja tehohoito
 • Päivystävän sairaanhoitajan tutkinto
 • ETK- kouluttaja pätevyys
 • Kipsaus koulutus
 • AVEKKI koulutus
 • Työkokemusta muun muassa TK-päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta ja päihde –ja vieroitusyksiköstä.
tonirikala.jpg

Toni Rikala

050 552 2724

toni.rikala@vartuko.fi
 • Sairaanhoitaja AMK
 • Erikoistumisopinnot (AMK 30op)
  • Fortbildning i Lederskap
  • Ensihoitotyön johtaminen
  • Hoitotason ensihoito
  • Turvallisuus
 • Riskienhallinnan ja poikkeustilanteiden maisterikoulutus (Msc.)
 • PgCert Risk, Crisis and Disaster management
 • Suorittaa viestinnän maisteritutkintoa (M.A.)
 • Palopäällystöliiton hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikouluttaja
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi 2016
 • SHQS-laatuohjelman (Social and Health Service) sisäinen auditoijakoulutus
 • Tactical Combat casualty care- koulutus
 • Työkokemusta 16 vuoden ajalta ensihoidossa ja ensihoidon esimiestehtävissä.
 • Toimii Ruotsin valtion siviilikriisienhallinnan toiminnassa
 • Useita projektitöitä kansainvälisille kriisienhallinta ja siviilikriisienhallinta organisaatioille