Asiantuntijapalvelut

Yrityksemme tarjoaa asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon riskien tunnistamisessa- ja hallinnassa, varautumisessa ja turvallisuudessa. Vaikka pääpainomme on sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin osaamisemme on käytettävissä myös muille toimialoille. Uskomme, että ulkopuolinen asiantuntija voi havainnoida mahdollisia turvallisuuden puuttuvia palasia prosesseissa.

Riskienhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa riskienhallinnan osaaminen luo pohjan kaikelle toiminnalle. Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta antavat organisaatiolle mahdollisuuden kehittyä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Toiminnassa riskienhallinta tulee ottaa huomioon kaikilla tasoilla ja sisällyttää se osaksi jokapäiväistä toimintaa. Onnistunut ja toimiva riskienhallinta on osa laatua ja laadunhallintaa.

Varautuminen

Varautuminen häiriötilanteisiin vaati yritykseltä ja työyhteisöltä oman toimialueen tuntemuksen lisäksi kokonaisvaltaista näkemystä syy-seuraussuhteisiin sekä riippuvuuksien tunnistamista. Vahvuutenamme on sosiaali- ja terveysalan valmiussuunnittelu usean vuoden ajalla poikkihallinnollisesti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Erikseen räätälöivät palvelut

  • Turvallisuuspäällikköpalvelut
  • Työsuojelupäällikköpalvelut
  • Turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien päivittäminen